Crochet Heklanje: Velika heklana salveta sa rubom od ananasa - Šema za heklanje 789

Oznake

Custom Search

Velika heklana salveta sa rubom od ananasa - Šema za heklanje 789


Prekrasna okrugla salveta 
čiji rub čine ananasi a njihovi
 vrhovi prave cik cak rub.
Šema je puna lančića te ako
se odlučite da heklate ovu 
salvetu brzo ćete napredovati.
Do 27 rerd radite sve u krug, a
zatim gornji dio ananasa svaki
posebno. Ipak ovo nije teška
salveta te je mogu heklati i
početnici. Ovakvu salvetu 
možete uraditi za vikend.