Crochet Heklanje: Manji okrugli stolnjak sa ružama - Šema za heklanje 371

Oznake

Custom Search

Manji okrugli stolnjak sa ružama - Šema za heklanje 371


Vrlo lijep okrugli stolnjak za manji sto.
Šema je pregledna i urađena u dvije boje
 pa se može lako pratiti. Ovo je jednostavan
stolnjak sastavljen od osnovnih znakova
za heklanje i nije ga teško uraditi. Ovakav
stolnjak možete uraditi za deset do 
petnaest dana.