Crochet Heklanje: Šema 130 - Manji okrugli stolnjak

Oznake

Custom Search

Šema 130 - Manji okrugli stolnjakManji stolnjak sa centralnom zvijezdom iz koje
 koje izlaze ananasi. Nije težak za heklanje jer su
 redovi obično takvi da se u odnosu na perthodni 
red ili dodaje ili smanjuje. Možete ga 
uraditi za jedan vikend.